НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ

 -        - Розміщення тимчасових споруд на території м. Одеси керуються ПРАВИЛАМИ розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі, затвердженими Рішенням Одеської міської ради №3961-VI від 09.10.2013р.

 Строк дії паспорта продовжується на підставі заяви, яка подається Уповноваженому органу власником  (користувачем) ТС у довільній формі не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії паспорту. До такої заяви додається оригінал паспорту. Заява про продовження строку дії паспорту, подана з порушенням строку, встановленого цим пунктом, розгляду не підлягає. В такому випадку власник (користувач) ТС отримує паспорт у загальному порядку, встановленому Правилами.

 

Отримувач

ГУК в Од. обл. /м. Одеса/

Код отримувача (ЄДРПОУ)

37607526

Банк отримувача

Казначейство України (ЄАП)

Код банку (МФО)

899998

Номер рахунку

UA278999980314080544000015744

Код класифікації доходів бюджету

24060300

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Інші надходження

Призначенняплатежу:

«Плата за тимчасове користування місцями, для розташування тимчасових споруд та (або) елементів вуличної торгівлі» (Зазначити номер договору, назву або прізвище/ініціали суб'єкта господарювання).

 - за контактами Управління: тел.: (048) 740-75-90 e-mail: upr-torg1@omr.gov.ua

 -  повідомити про проблему по телефону гарячої лінії мера 15-35 або звернувшись на портал ecog.omr.gov.ua / 1535.omr.gov.ua / 1535.odessa.ua

  паспорт прив’язки анульовано

  - демонтовано ТС

  - у зв’язку з несплатою коштів, передбачених розділом 5 Договору, протягом двох та більше місяців поспіль

  -  у випадку невикористання місць під розташування ТС, визначених цим Договором, безперервно протягом одного та більше місяців поспіль